SalamAlrykum. Main Panel uzerinde olan panellerden her hangi birinin visible parametrini dinamik olarak idare etmek mumkunmudur? Ikincisi Delphi de olan Timer komponenti gibi bir shey varmidir ? Teshekkuler.

asked 26 Apr '11, 01:44

lezgin's gravatar image

lezgin
71533
accept rate: 0%

edited 26 Apr '11, 01:45


12next »

Merhaba,
Formspider, uygulamaniz icerisindeki butun nesneleri kontrol edebilmeniz icin API'ler sunmaktadir. API'lerimizin dokumantasyonuna buradan ulasabilirsiniz. Sorunuzda gecen, panel nesnesinin "visible" özelligini degistirmek icin [api_panel.setVisible](http://theformspider.com/API/api_panel.html#setvisible(varchar2,varchar2) metodunu kullabilirsiniz.

Formspider'in komponent kutuphanesinde Timer komponenti maalesef yok. Eger bu komponentle ilgili spesifik ihtiyaclarinizi belirtirseniz, ihtiyaclarinizin cözümüne yonelik önerilerde bulunabiliriz.

Serkan Kasapbasi

link

answered 26 Apr '11, 05:47

Serkan%20Kasapbasi's gravatar image

Serkan Kasap...
763
accept rate: 27%

edited 26 Apr '11, 05:48

Merhaba Lezgin,

Timer komponenti tamamlandi. Su anda Formspider Online'da kullanabilirsin. (wwww.formspideronline.com) . Henuz download edilen versiyona koymadik. Eger istersen bizimle contact at theformspider.com emailinden irtibata gec, sana ozel bir kurulum yapabiliriz.

link

answered 07 Mar '12, 06:10

Yalim%20K.%20Gerger's gravatar image

Yalim K. Gerger ♦♦
1914
accept rate: 20%

Serkan sorumu cavablandirdighin ichin teshekkur ederim. Timer komponenti dedikde yani mesela grid ichinde bulunan recodlarin 5 saniyeden bir refresh etmek ichin tahmin etmishdim. Yani boyle bir meselyi Timer olmadan nasil yapa bilirim. Teshekkur ederim.

link

answered 26 Apr '11, 05:56

lezgin's gravatar image

lezgin
71533
accept rate: 0%

Evet soylediginiz senaryo icin bir timer'a ihtiyac var.
Bu isin Formspider Framework'unde muhtemel cozumu soyle olacak, yeni bir komponentimiz olacak, adina timer diyelim ve temel olarak yapacagi is, belirleyeceginiz araliklarla server'a event gondermesi olacak.
Bir diger muhtemel cozum de grid komponentine bir event tipi daha ekliyecegiz. Timer eventi. Ve mesela grid'e timer eventi verirseniz, belirtilmis sure araliklarinda event olusturacak.
Burdan sonrasi Button komponentinin buttonpress eventi gibi calisacak , siz plsql kodunuzda istediginiz datasource'u refreshleyebileceksiniz.

Sanirim bu cozum, uygulamanizin sizin istediginiz sekilde calismasini saglayacaktir. Ancak bu ozellik su andaki versiyonumuzda mevcut degil. Onumuzdeki versiyonda bu ozelligin Formspider'a dahil edilebilmesi icin calismalara basladik.

Gelismeleri buradan aktarmaya calisacagim.

Serkan Kasapbasi

link

answered 26 Apr '11, 07:20

Serkan%20Kasapbasi's gravatar image

Serkan Kasap...
763
accept rate: 27%

Merhaba Serkan. version 3 de timer componenti varmi?

link

answered 16 Oct '11, 23:35

lezgin's gravatar image

lezgin
71533
accept rate: 0%

Merhaba, timer nesnemiz su an development ortamimizda hazir durumda. Yil sonundan once cikaracagimiz versiyonda mutlaka olacak.

link

answered 17 Oct '11, 01:17

Serkan%20Kasapbasi's gravatar image

Serkan Kasap...
763
accept rate: 27%

Merhaba Serkan. version 4 de timer componenti varmi? ;) Hayla bekliyorum

link

answered 21 Nov '11, 02:05

lezgin's gravatar image

lezgin
71533
accept rate: 0%

Merhaba lezgin, Ne yazikki versiyon 4'de büyük degisiklikler yok, sadece installer'da iyilestirmeler yapildi. Formspider'in calismasinda veya fonksiyonlarinda bir degisiklik yapilmadi. Ama yakin zamanda cikaracagimiz versiyonda timer olacak.

link

answered 21 Nov '11, 08:15

Serkan%20Kasapbasi's gravatar image

Serkan Kasap...
763
accept rate: 27%

Merhaba Serkan. version 6 bile chikti. Shu Timer komponenti meselesi olmushmu?

link

answered 07 Mar '12, 06:06

lezgin's gravatar image

lezgin
71533
accept rate: 0%

Super. Kach zamandi bekliyordum. Allah kuvvet versin INSHALLAH. Teshekurler. Soylediyiniz funksional ne kadar zamanda yeni version gibi share olacakdir? Kisa bir zamandirsa o zaman bekleye bilirim yeni versionu.

link

answered 07 Mar '12, 06:16

lezgin's gravatar image

lezgin
71533
accept rate: 0%

Your answer
toggle preview

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×10
×4
×1

Asked: 26 Apr '11, 01:44

Seen: 7,072 times

Last updated: 07 Mar '12, 07:47


© Copyright Gerger 2017